در پایان معاملات امروز، نماد ۴ شرکت منفی حاضر در بورس به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های ماشین سازی نیرومحرکه، چدن سازان، پارس خزر و لامپ پارس شهاب برای برگزاری مجمع سالانه متوقف می شود.

براین اساس، “لخزر و بشهاب” پنج شنبه هفته جاری و ” تمحرکه و چدن” شنبه هفته آینده برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته تصمیم گیری می کنند.4.5 2.9 2.4  1.2

بنابراین گزارش، در جریان معاملات روز گذشته شرکت های پارس خزر، لامپ پارس شهاب، ماشین سازی نیرومحرکه و چدن سازان به ترتیب با افت 4.5، 2.9 ،2.4 و 1.2 درصدی قیمت روبرو شدند.

منبع: بورس پرس

فهرست