به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی بعد از وقفه ی چند ماهه ضمن انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، نقدینگی پایان سال 97 را بیش از یک هزار و 828 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سهم شبه پول از نقدینگی 1828 هزار میلیاردی، 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان است. بررسی ها نشان میدهد که رشد شبه پول در تاریخ مورد گزارش 19.6 درصد و رشد پول 46.5 درصد  بوده است.

در پایان سال 97 میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده و بیانگر رشد 23.7 درصدی است.

گفتنی است، با در نظر گرفتن سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی،اسکناس و مسکوک نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، میزان پایه پولی مشخص می شود که با جمع این ارقام، در پایان سال 97 پایه پولی معادل با 24.1 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است.

منبع: تسنیم

فهرست