به گزارش همشهری، بحث بر سر تقسیم سود سهام مدت ها است محل اختلاف میان سهامداران و مقامات بازار سرمایه است. اکنون اگر شما سهام چند شرکت را خریده باشیدودر فصل مجامع این شرکت ها سود سهامشان را تقسیم کرده باشند شما برای دریافت سودتان باید به چندین بانک مراجعه کنید تا سود سهامی را خریداری کرده اید دریافت کنید اما اکنون آن طور که مدیری عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داده است قرار است سود همه سهامداران به صورت متمرکز و از طریق یک حساب واحد به حساب سهامداران واریز شود، او نگفته است این طرح از چه زمانی به طور دقیق اجرایی خواهد شد اما مشخص شده این طرح به زودی عملیاتی خواهد شد.

حسین فهیمی مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی گفت:به طور کلی عایدی اوراق بهادار در هر زمینه که باشد یعنی سود شرکت ها، سود در مقاطع مختلف و در سررسید صکوک و وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات به صورت متمرکز از طریق این سامانه به حساب مشتری واریز می‌شود.

او بدون اینکه به نام این سامانه اشاره کند ادامه داد:فرض کنید یکی از هموطنان در چند شرکت بورس و فرابورس سهام داشته باشد و در کنار آن اوراق صکوک هم داشته باشد و یا پیمانکاری باشد که اسناد خزانه هم داشته باشد  یا کشاورزی باشد که گواهی سپرده کالایی دارد و در کنار آن سهام عدالت طلبکار است، این فرد دیگر نیازی به مراجعه به شرکت‌ها برای دریافت سود ندارد و به موجب این سامانه تمام سود این فرد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و به حساب فرد واریز می‌شود.

  • حضور الکترونیک در مجامع

مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادارگفت:‌امسال سامانه‌ای ایجاد  شده که به موجب آن امکان حضور الکترونیک در مجامع شرکت‌ها اعم از عادی و فوق العاده و همین طور امکان رای دهی الکترونیک توسط سهام داران برای نخستین بار به صورت آزمایشی فراهم شده است.

فهیمی ادامه داد:بهره برداری علمیاتی ازاین سامانه طی چند ماه آینده انجام خواهدشد و سهام داران می‌توانند به صورت الکترونیک درمجامع شرکت کنند، ‌رای بدهند و از تمام اسنادی که در مجمع مبادله می‌شود آگاه شود. وی افزود:‌با این کار از یک طرف کارایی شرکت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر این امکان را برای سهام داران فراهم می‌کند که به کار روسای شرکت‌ها نظارت کافی داشته باشند.

منبع: قطره

فهرست