مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت : ‏با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جعفر ربیعی در واکنش به تحریم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 39 زیرمجموعه این شرکت بزرگ بورسی به صدا و سیما گفت : شرایط اقتصادی در برهه کنونی با جنگ اقتصادی مواجه و تحریم‌ها یکی از ابزارهای طرف مقابل در این جنگ است.‌

وی افزود : باید در چنین زمانی با آرامش در مسیر از قبل پیش‌بینی شده گام برداشت و نباید این فضا را به نفع طرف مقابل هیجانی کرد.

منبع: بورس پرس

فهرست