شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس درخصوص آخرین وضعیت قانون جدید بازارپایه گفت: وزیر اقتصاد و دیگر اعضای شورا با اصلاحات موافقت کردند وتصمیم نهایی اتخاذ شده است. که به زودی از طریق سازمان بورس اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به سوال درباره نتیجه نهایی جلسه شورای عالی بورس درباره قانون جدید بازار پایه فرابورس و نشست هایی که در این مورد با فعالان بازار پایه گذاشته شد، به ایسنا گفت: وزیر اقتصاد بر دریافت نظر افراد مختلف درباره قانون جدید بازار پایه تاکید داشت و بر همین اساس سه جلسه با حضور افراد حقیقی ، مدیران سابق و کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران عمده برگزار شد.

وی ادامه داد:در این نشستها شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم حضور داشت و نظرات فعالان بازار سرمایه جمع بندی و به شورا اعلام شد. وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورایعالی بورس و دیگر اعضای شورا با اصلاحات موافقت کردند.

منبع: بورس پرس

بورس ، آموزشگاه بورس ، آموزش بورس در شیراز ، آموزشگاه شیراز ، تجارت برتر

فهرست