نماد سهم مثبت در پایان معاملات امروز، برای مجمع سالانه متوقف می شود و مهلت آخر یک حق تقدم خواهد بود. پایگاه خبری بورس پرس: در پایان معاملات امروز، نماد سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته خواهد شد.

“وپترو” ، بر این اساس چهارشنبه هفته جاری درباره تصویب صورت های مالی منتهی به اردیبهشت سال جاری تصمیم گیری می کند. و امروز آخرین مهلت دادوستد سهام حق تقدم شرکت داروسازی سینا است.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات روز گذشته این دو شرکت بورسی با رشد اندک قیمت روبرو بوده اند.

منبع: بورس پرس

بورس ، آموزشگاه بورس ، آموزش بورس در شیراز ، آموزشگاه شیراز ، تجارت برتر

فهرست