معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به بین المللی شدن سومین لیگ ستارگان و اهداف برگزاری گفت: بازار پایه نیاز به چکش کاری دارد و فعلا قوانین آن با روال قبلی، بکار ادامه می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسن امیری در نشست خبری با موضوع لیگ ستارگان بورس اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این لیگ، گسترش عمق بازار سرمایه در سطوح دانشگاهی است.دانشجویان، مدیران آینده ایران هستند و آشنایی آنها با ظرفیت های حوزه بازار سرمایه کمک رسان است.بر این اساس، تمرکز اصلی بر مباحث دانشگاهی است. وی با بیان اینکه لیگ سال جاری بین المللی است و 3 گروه از کشورهای دیگر در آن حضور دارند،افزود: عراق، سوریه و عمان برخی از گروه های خارجی ثبت نام شده در لیگ بورس هستندکه این رویداد پنجم شهریور ماه در دانشگاه الزهرا برگزار می شود.در سومین دوره به هر گروه 20 میلیون تومان اعتبار اعطا می شود و شرکت کنندگان در صورت بیش از 15 درصد زیان از لیگ خارج می شوند اما در صورت کسب سود،گروه ها سود را دریافت می کنند. این مقام مسئول با اشاره به یکی از اهداف سومین لیگ بورس مبنی بر افزایش بعد بین المللی ادامه داد: در این لیگ، رشته های دانشگاهی غیرمرتبط با بورس نیز اجازه حضور دارند.گسترش مفاهیم نوین بازار سرمایه مانند ابزارهای جدید و چکش کاری دستورالعمل های جدید از مقاصد مهم برگزاری این لیگ است. امیری در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص مقررات جدید بازار پایه فرابورس گفت: بحث غرری بودن این قوانین توسط کمیته فقهی سازمان بورس رد شده است.همچنین سازمان بورس برای رفع ابهامات این قوانین، هفته گذشته جلسه ای با حضور نهادها و فعالان این حوزه برگزار کرد که مقرر شده این نظرات به طور مکتوب تا امروز اعلام و برای بررسی به سازمان و فرابورس اعلام شود.بازار پایه نیاز به چکش کاری دارد و فعلا قوانین آن تغییر نمی یابد و با روال قبلی، بکار ادامه می دهد. وی درباره افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز گفت: طبق قانون همه شرکت ها می توانند تجدید ارزیابی داشته باشند اما امکان اضافه شدن رقم مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه نیاز به حکم قانونی دارد.

یاسر فلاح رییس کمیته برگزاری سومین لیگ ستارگان بورس هم در این نشست گفت: این رویداد با همکاری ارکان بازار سرمایه شامل بورس تهران، فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار می شود.تعداد نهایی گروه های شرکت کننده بیش از 50 تیم پیش بینی می شود.جوایز رتبه های اول تا سوم در قالب اعتبار خرید سهام بوده که به ترتیب 28، 20 و 16 میلیون تومان توسط سازمان بورس به گروه های منتخب تعلق خواهد گرفت.

منبع: بورس پرس

فهرست