معاملات دومین روز کاری هفته در پیش گشایش بازار سهام درحالی آغاز می شود که ۲۴ سهم دارای صف خرید و ۱۲ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار سهام در حالی تا دقایقی دیگر دومین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار 24 سهم  دارای صف خرید و 12 سهم دیگر دارای صف فروش هستند.

در این میان، پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای “ونیرو” با 101 میلیون سهم، “مرقام” با 84 میلیون سهم، “وآوا” با 42 میلیون سهم، “لکما” با 23 میلیون سهم، “شپلی” با 23 میلیون سهم و “تکنو” با 14 میلیون سهم اختصاص دارد.

صف خرید

صف خرید

 

صف فروش

صف فروش

 

منبع: بورس پرس

فهرست