بانک ملت ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به متقاضیان عرضه می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، فروش مرحله دوم اوراق گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری این بانک از روز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ آغاز شده و فروش تدریجی آن با محاسبه و اخذ سود روزشمار مدت زمان سپری شده، به مدت ۵ روز تا پایان روز سه‌شنبه ۲۸ آبان سال جاری ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، اوراق گواهی سپرده یادشده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) یکساله، به‌صورت با نام است و عرضه آن به‌صورت الکترونیک و از طریق سامانه سیما خواهد بود. براین اساس، نرخ سودعلی الحساب اوراق به‌صورت سالانه ۱۸ درصد و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه در نظر گرفته شده است و نرخ بازخرید اوراق قبل از سررسید هم ۱۰‌درصد سالانه تعیین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد

فهرست