سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در خصوص اینکه چرا حق تقدم سهم‌ها در پرتفوی مشمولان سهام عدالت صفر است، توضیحاتی بیان نمود.

حسین فهیمی با بیان اینکه همه حقوقی که سهامدار عادی برای حق تقدم سهام دارد، مشمولان سهام عدالت نیز دارند به ایسنا گفت: در مورد حق تقدم در سهام عدالت باید گفت در فروش توسط سهامدار و فروش توسط شرکت هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر بخواهند از آن استفاده کنند، شرایط آن قبل از زمان سررسید اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بطور کلی می‌توان سه کار با حق تقدم انجام داد. می‌توان آن را فروخت یا می‌توان استفاده کرد یا اینکه هیچ اقدامی انجام نداد تا شرکت تجمیع شود و بفروشد و پول آن را پرداخت نماید.

درحال حاضر برای مشمولان سهام عدالت فروش توسط مشمول و فروش تجمیع شده توسط شرکت مشکلی وجود ندارد و شرایط استفاده از حق تقدم اعلام شده در زمان سررسید اعلام خواهد شد به همین دلیل جلوی سهم عدد صفر نوشته شده است.

بر اساس این گزارش، زمانی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع در شرکت هستند، انتظار دارند بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ نمایند.

به همین دلیل بر اساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس در صورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر نماید، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود.

منبع: بورس پرس

فهرست