شرکت صنایع مس شهید باهنر درباره افزایش سرمایه خود شفاف‌سازی کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات‌مدیره این شرکت پیشنهاد داده بود که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد که این پیشنهاد به تایید سهامدار عمده این شرکت نرسید.

از این رو قرار شده است که این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی باشد و سهامدار عمده و «شستا» نیز موافقت خود را با این روش اعلام نمودند. این شرکت در دوره ۸ ماه منتهی به پایان آبان‌ماه از فروش محصولات خود بیش از ۸ هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال درآمد کسب نمود. درآمد یک ماهه مربوط به آبان‌ماه این شرکت معادل یک هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال گزارش شده است. این شرکت اعلام کرده است که درآمد ۸ ماهه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۶ درصد افزایش همراه است که ناشی از کاهش ۷ درصدی فروش‌های عادی و افزایش ۱۹۱ درصدی فروش‌های دستمزدی است. افزایش فروش دستمزدی به علت نوع تقاضای مشتریان و قیمت مواد اولیه در سال‌جاری روی داده است. در فروش‌های دستمزدی مواد اولیه از سوی مشتری تامین می‌شود و به همین دلیل مبلغ فروش به تناسب مقدار فروش افزایش نیافته است. بالاترین میزان فروش در «فباهنر» مربوط به تسمه و ورق مسی بوده است که در پایان دوره ۸ ماهه امسال بیش از دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال از این محصول را به فروش رسانده است.

منبع: دنیای اقتصاد

فهرست