سود نقدی سهام چیست؟


در پایان هر سال شرکت ها بر اساس قانون باید بخشی از سود خالص را ذخیره قانونی نمایند و بخش دیگری از سود را با توجه به نیاز شرکت به جهت انجام پروژه های جدید و همچنین پرداخت بدهی در شرکت بصورت سود انباشته باقی خواهد ماند و باقیمانده سود را میان سهام داران تقسیم نمایند.

به طور کلی سود نقدی سهام  (DPS) بیان‌گر مبلغی است که شرکت از محل سود محقق‌شده به سرمایه‌گذاران خود در پایان هر سال مالی پرداخت می‌نماید.

اما باید توجه داشت که همه شرکت‌ها لزوما در پایان سال مالی سودی را تحت عنوان سود هر سهم بین سهامداران خود تقسیم ‌نمی­کنند، زیرا ممکن است شرکتی در یک سال مالی زیان‌ده باشد و یا این‌که تصمیم مجمع عمومی سالیانه بر این باشد که سودی بین سهامداران تقسیم نشود. زیرابه هر میزان سود نقدی که به سهامدار پرداخت می‌شود، ارزش قیمتی هر سهم به همان میزان کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه سود نقدی:

فرمول محاسبه سود تقسیمی هرسهم به صورت زیر می باشد:

 

 D : مجموع سودهای سهام در طول یک بازه زمانی (معمولاً ۱ سال)

 SD : مجموع سود سهامداران ممتاز

  S : تعداد سهام عادی طی یک دوره زمانی (معمولاً ۱ سال)

در فرمول فوق سود پرداختی به سهامداران ممتاز کسر شده و از آنجایی که انتشار سهام ممتاز در ایران مخالف با قوانین می باشد در واقع سهام ممتاز وجود ندارد از این رو ما برای اینکه سود نقدی سهام را محاسبه کنیم کافیست تا سود پرداختی تصویب شده در مجمع را بر تعداد سهام منتشر شده تقسیم نمایید.

شرکت ها باید سالانه ۱۰ درصد از سود شرکت را جهت حمایت از سهام داران خرد بین آنها تقسیم نمایند و اما پرداخت بیشتر از این مقدار، باید با رأی‌گیری از سهامداران تصویب می‌شود.

زمان پرداخت سود نقدی شرکت­ها:

مطابق با قوانین تجارت، سود شرکت ها زمانی پرداخت خواهد شد که تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شود و شرکت ها موظف هستند که حداکثر ظرف ۸ ماه پس از تاریخ تصویب، DPS را به سهامدارانی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم می باشند پرداخت کند.

اطلاع از نحوه دریافت سود نقدی هر سهم شرکت :(DPS )

برای اطلاع از مبلغ و نحوه دریافت DPS هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می‌توان اطلاعیه شرکت را در سایت codal.ir پیدا نمود و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

سود نقدی هر سهم شرکت به چه سهامدارای تعلق می‌گیرد؟

سود هرسهم به سهامداری تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد. بنابراین زمان خرید یا فروش سهام ملاک نیست. اگر فردی حتی دو روز قبل از برگزاری مجمع، سهام شرکت را بخرد و در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت باشد، سود نقدی به وی تعلق می‌گیرد.

در شرکت‌های سهامی عام در چه صورت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود؟

در این شرکت‌ها پرداخت سود سهام ، مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است.

سود سهام تقسیمی را چگونه می‌توان دریافت کرد؟

دریافت سود سهام به دو روش زیر امکان‌پذیر است که بسته به شرایط مد نظر شرکت، متفاوت خواهد بود:

  1. واریز به حساب بانکی سهامدار

سهامدار باید اطلاعات حساب بانکی خود را برای شرکت ارسال کند. در عین حال ممکن است بعضی از شرکت‌ها، سود سهامی تقسیمی را در حساب بانکی خاصی واریز ‌نمایند، که در چنین شرایطی اگر سهامداران در آن بانک حساب نداشته باشند باید اقدام به افتتاح حساب کنند و سپس مشخصات حساب بانکی را از طریق سایت شرکت، فکس، ایمیل و یا حتی مراجعه حضوری به امور سهام شرکت مربوطه ارسال نمایند.

  1. مراجعه سهامدار به یک بانک خاص برای دریافت سود سهام

شرکت مورد نظر با یک بانک قراردادی امضا می‌کند که سود سهامداران توسط آن بانک پرداخت شود، در چنین شرایطی سهامدار، با مراجعه حضوری به بانک می‌تواند سود تقسیمی هر سهم تعلق گرفته به خود را دریافت کند. بنابراین سهامدار با کارت ملی، کپی کارت ملی و کد معاملاتی خود باید به شعب بانک موردنظرمراجعه نماید.

نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام چیست؟

برای محاسبه نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام،‌ باید سود تقسیمی سالانه را بر قیمت جاری هر سهم تقسیم نمود.

   

 

فهرست