خبرگزاري آريا – يک کارشناس بازارسرمايه با بيان اينکه در بورس قيمت‌ها تاريخي و بسيار پايين است، اظهار داشت: سودهايي که از سوي شرکت‌ها بين سهامداران تقسيم مي‌شود اقتصادي نيست بلکه به عنوان سود حسابداري محسوب مي‌شوند و ميزان آن کم است. 
به گزارش خبرگزاري آريا، مصطفي صفاري با اشاره به تاثير افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي بر دارايي‌ها در روند معاملات بازار سرمايه گفت: زماني که نرخ ارز در اقتصاد کشور با نوسان همراه مي‌شود ارزش جايگزيني تمام دارايي‌ها تغيير مي‌کند. به همين دليل تجديد ارزيابي بر دارايي‌ها مثبت و تاثير به‌سزايي را در شاخص بورس خواهد گذاشت.
وي استهلاک درنظر گرفته شده براي دارايي‌ها را غيرواقعي اعلام کرد و گفت: در تمام دنيا به شرکت‌ها اجازه تجديد ارزيابي داده مي‌شود تا سود در نظر گرفته شده اقتصادي و واقعي باشد و زماني که تجديد ارزيابي صورت نمي‌گيرد، سود استهلاکي بين سهامداران تقسيم مي‌شود.
به گفته اين کارشناس بازار سرمايه، هر پنج سال يکبار بايد تجديد ارزيابي دارايي انجام شود تا استهلاک واقعي براي شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه از چند سال گذشته با رفرم ارزي (کاهش ارزش پول ملي) همراه هستيم، بنابراين بايد ارزش جايگزيني شرکت‌ها به شدت افزايش يابد تا از اين طريق از استهلاک اقتصادي شرکت‌ها جلوگيري شود.
صفاري اظهار داشت: تجديد ارزيابي بر دارايي‌ها فرصت مناسبي را براي شرکت‌هاي زيانده فراهم مي‌کند تا از اين طريق بتوانند ارزش شرکت را به ارزش روز جايگزيني نزديک تر کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: شرکت هايي مانند ايران خودرو، سايپا، سيماني ها و ديگر شرکت ها که در ترازنامه داراي ارزش اسمي و تاريخي هستند با اصلاح اين روش مي توانند سرمايه خود را دقيق و به ارزش روز نزديک کنند.
وي افزود: به طور طبيعي تجديد ارزيابي بر سهام شرکت هايي که از دارايي بالايي برخوردار هستند و کارخانه آنها از قديم تاسيس شدند بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
صفاري در پايان خاطرنشان کرد: جهش شرکت ها ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها براي مدت زمان محدود رخ مي دهد و هميشگي نيست، اينکه قيمت آن همانطور بالا بماند يا خير مرتبط به ميزان سودآوري شرکت مذکور است.

منبع: قطره

فهرست