به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه صرافی‌ها (سنا) ، به استناد تبصره (2) ماده (11) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، سرمایه جهت تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ شامل تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و کرج حداقل مبلغ یک‌صد و بیست (120) میلیارد ریال و سایر شهرهای کشور مبلغ شصت (60) میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین مقرر گردید حداکثر تا تاریخ 1400/11/01، صرافی‌های مجاز فعلی، نسبت به افزایش سرمایه به صورت نقد و تطبیق شرایط خود با سرمایه تعیین‌شده جدید، اقدام نمایند.
بدیهی است تمدید مجوز فعالیت آن صرافی و رسیدگی به سایر درخواست‌های واصله در بانک مرکزی در صورت پایان مهلت مقرر و عدم تطبیق شرایط شرکت با الزامات یاد شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

قابل ذکر است پیش از این باید فقط 25٪ سرمایه اولیه صرافی‌ها مسدود می‌شد تا تشریفات تاسیس صرافی طی گردد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی به آن‌ دسته از متقاضیان تاسیس صرافی که پیش از این نسبت به مسدودی یک میلیارد تومان خود اقدام کرده بودند، اعلام کرده است که باید کل مبلغ جدید سرمایه تصویب شده -یعنی 12 میلیارد تومان- را مسدود کنند تا نسبت به تاسیس صرافی آن‌ها اقدام صورت پذیرد.

منبع: تسنیم

فهرست