مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا زمان و فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران با موعد دی ۹۸ را اعلام نمود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران تحویل دی ۹۸ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، فرآیند تحویل در قرارداد اختیار معامله زعفران سررسید دی از روز دوشنبه ۲۳ دی و با در نظر گفتن شرایط زیر انجام می شود:

تحویل از طریق گواهی سپرده زعفران با نمادهای زعفران ۹۹۰۸ نگین ت. روستا(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۰۸)، زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین (پ) (زعف ۹۹۰۸ پ ۰۵)، زعفران ۹۹۰۸ نگین نوین(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۰۹) و زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۱۰) ، زعفران ۹۸۰۸ نگین سحرخیز(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۱۱) امکانپذیر خواهد بود.

منبع: بورس پرس

فهرست