خرید و فروش پله ای چیست؟


معامله گران موفق از روش خرید و فروش پله ای برای کاهش ریسک و کسب سود بیشتر استفاده می­نمایند.

در این روش معامله گران در کف­های تکنیکالی قیمت سهم اقدام به خرید پله­ای و در سقف­های تکنیکالی قیمت اقدام به فروش پله­ای می­نمایند.

دلیل استفاده از خرید و فروش پله­ای

بازار همواره روند صعودی و یا روند نزولی نخواهد داشت و نمی­توان انتظار داشت بازار همواره مثبت باشد یا بالعکس بازار هموراه منفی باشد. بنابراین با خرید و فروش پله­ای می­توان میزان ضرر را به حداقل رساند.

 

روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله­ای

بهترین  استراتژی خرید و فروش برای هر فردی متفاوت است و با میزان سرمایه­ هر فرد جهت تعیین تعداد پله­ها و میزان ریسک پذیری او است.

به صورت رایج خرید و فروش پله­ای را در 3 تا 5 پله می­توان انجام داد و اگر میزان سرمایه بسیار زیاد باشد می­توان تعداد پله­ها را افزایش داد.

در بازارهای متعادل و مثبت فاصله 8 تا 10 درصد قیمت سهم در پله فعلی را به عنوان پله بعدی برای خرید یا فروش در نظر گرفت و در بازارهای منفی 15 تا 20 درصد.

در بازار صعودی که اطمینان از ادامه روند وجو دارد برای خرید پله ای در پله اول درصد بیشتری از سرمایه در نظر گرفته شده را می­توان خرید کرد. و عموما بین 40 تا 60 درصد سرمایه را در این پله می­توان اقدام به خرید نمود.

در بازار متعادل که ترکیبی از سبز و قرمز است شیوه خرید پله‌ای سهام متفاوت می‌شود. در این شرایط بهتر است سرمایه خود را به دو بخش مساوی تقسیم کرده و در دو پله خرید را انجام داد. در این شرایط سودی که کسب می­شوداز سود در بازار صعودی کمتر است ولی اگر قرار باشد که بازار از تعادل خارج‌شده و به سمت بازار رکودی پیش برود قطعاً ضرر کمتری متوجه معامله گران خواهد شد.

بازار رکودی و سراسر قرمز شرایط خرید پله‌ ای در بورس را متفاوت می‌نماید. در این بازار درست عکس بازار صعودی باید رفتار کرد. یعنی در پله اول مقدار کمتری سهام باید خریداری شود و زمانی که به نقاط حمایتی می‌رسند در آنجا پله زده و خرید خود را تکمیل نمود. زیرا انتظار بر این است که در روزهای آتی قیمت سهام افت خواهد کرد. البته این افت باید از آن دست افت‌های پیش از رشد باشد نه افتی که به نابودی سهام منجر می‌شود.

   

 

فهرست