در پایان معاملات امروز، نماد ۶ سهم مثبت و منفی و دارای صف خرید برای مجمع سالانه متوقف می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های پتروشیمی شیراز، سرمایه گذاری سایپا، بیمه آسیا، بیمه ملت، معادن بافق و توسعه صنایع بهشهر به دلیل برگزاری مجمع سالانه بسته می شود.

براین اساس،”شیراز، وساپا، آسیا، ملت، کبافق، وبشهر” سه شنبه هفته جاری جهت تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش در جریان معاملات شنبه، پتروشیمی شیراز و بیمه ملت با افت اندک قیمت، بیمه آسیا و معادن بافق با رشد 4.4 و 2.1 درصدی قیمت، سرمایه گذاری سایپا با افزایش 4.8 درصدی و صف خرید و توسعه صنایع بهشهر با کاهش 1.6 درصدی قیمت روبرو شدند.

منبع: بورس پرس

فهرست