در پایان معاملات امروز نماد سه شرکت دارای صف خرید و ۷ شرکت دیگر به دلیل برگزاری مجمع سالانه در یکشنبه آینده بسته می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات آخرین روز این هفته ، نماد 10 شرکت بورسی ملی مس ، آسان پرداخت پرشین ، بیمه البرز ، توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ، پارس‌ الکتریک‌ ، صنعتی‌ آما، سالمین‌، داروسازی‌ سینا، جام‌دارو و تکنوتار به دلیل برگزاری مجمع سالانه در یکشنبه آینده بسته می شود.

در میان این گروه ، دیروز نمادهای ” البرز، غسالم و فاما ” دیروز دارای صف خرید بودند.

منبع: بورس پرس

فهرست