معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس از ابلاغ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و گفت: دستورالعمل آن بزودی تهیه و اجرایی می شود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن امیری در خصوص ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی به وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از بندهای این قانون، موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها است به همفکران اعلام کرد: با تهیه دستورالعمل و ابلاغ آن به شرکت های بازار سرمایه، این فرآیند اجرایی می شود. وی درخصوص اینکه همه شرکت ها می توانند از این معافیت استفاده کننده یا مختص مشمولین ماده 141 قانون تجارت است،افزود: در متن قانون اشاره ای به شرکت های ماده 141 نیست بر همین اساس همه شرکت ها را شامل می شود.

امیری درباره مراحل اجرایی آن نیز گفت: با نهایی شدن این دستورالعمل و هماهنگی سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس ساز و کاری را مشخص می کند که شرکت های خواهان استفاده از این قانون چه اقداماتی را باید انجام بدهند،سپس آن را به شرکت ها ابلاغ می کنیم.

منبع: بورس پرس

فهرست