در پایان معاملات امروز، هشت نماد مثبت و منفی بورسی برای مجمع سالانه بسته می شود و یک سهم دارای صف خرید هم مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز دوشنبه ، نماد پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری توسعه ملی، سازه پویش، سرما آفرین، ایران مرینوس، سیمان داراب و فولاد آلیاژی ایران برای مجمع سالانه بسته می شود.

براین اساس، “شپنا، پارس، وبانک، خپویش، لسرما، نمرینو، ساراب، فولاژ” چهارشنبه هفته جاری برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته به این مجمع می روند.

همچنین نوش مازندران که با سرمایه 5 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حاضر است و طی روزهای گذشته شاهد صف خرید پایداری شده ، مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده و سهام آن بدون دامنه نوسان معامله می شود.

بنابراین گزارش، سهام پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی پارس دیروز با رشد 2.2 و 2.7 درصدی قیمت، سرمایه گذاری توسعه ملی و سازه پویش با افت اندک، سرما آفرین و ایران مرینوس با افزایش اندک قیمت و سیمان داراب و فولاد آلیاژی ایران با کاهش 2.1 و 1.6 درصدی قیمت روبرو شدند.

بورس پرس

فهرست