درپایان معاملات امروز، نماد ۵ شرکت دارای صف خرید برای مجمع سالانه و افزایش سرمایه بسته می شود، مهلت پذیره نویسی سهام حق تقدم دو سهم به پایان رسیده و یک شرکت هم مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش و مهرام برای مجمع سالانه و سه شرکت تامین سرمایه امید، سیمان مازندران و آهنگری تراکتور سازی ایران برای جلسه هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، متوقف می شوند. براین اساس،”افق و غمهرا” برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته و “امید، سمازن و خاهن” برای اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه 17، 33 و 15 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سه شنبه هفته جاری به این مجمع و جلسات هیات مدیره می روند. همچنین دوره پذیره نویسی سهام حق تقدم دو شرکت گل گهر و توسعه معادن و فلزات به اتمام می رسد.”کگل و معادن” با اخذ مجوز افزایش سرمایه 33 و 18 درصدی در مجمع فوق العاده 21 فروردین ماه، اقدام به تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی کرده اند. در این میان، گروه صنعتی ملی که با سرمایه 24.7 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شده نیز مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده و سهام آن بدون دامنه نوسان، داد و ستد می شود.

بنابراین گزارش،در جریان معاملات روز گذشته، مهرام، توسعه معادن و فلزات،فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، گروه صنعتی ملی و تامین سرمایه امید به ترتیب با رشد 4، 3.9، 3.8 ، 1.7 و 1.2 درصدی و صف خرید روبرو اما سیمان مازندران و آهنگری تراکتور سازی ایران با افت 3.5 و 4 درصدی قیمت مواجه شدند.

منبع: بورس پرس

فهرست