در پایان معاملات امروز، نماد شرکت مثبت بورسی به دلیل مجمع سالانه متوقف خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت قند پیرانشهر به دلیل مجمع سالانه متوقف می شود.
براین اساس،”قپیرا” که طی معاملات سه شنبه با رشد اندک قیمت مواجه بود، یکشنبه هفته آینده برای تصویب صورت های مالی منتهی به تیر سال جاری تصمیم گیری می کند.
بنابراین گزارش، شرکت توسعه کشت و صنعت ملی با 21.9 درصد در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارد.

منبع: بورس پرس

فهرست