تفاوت EPS و DPS چیست؟


EPSچیست

EPS  مخفف کلمه  earning per share است که در اصطلاح به معنی «درآمد هر سهم» است. یعنی میزان سودی که به هر سهم تعلق می گیرد. این عدد در پایان سال مالی از تقسیم درآمد شرکت پس از کسر مالیات بر تعداد سهام های شرکت به دست می آید.

  • EPS پیش بینی شده

عبارت است از سود هرسهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش‌بینی می‌کند.

EPS پیش بینی شده (درآمد پیش بینی شده هر سهم) مقدار سودی است که یک شرکت در ابتدای سال مالی خود پیش بینی می کند که در انتهای همان سال مالی به آن برسد.شرکتهای بورسی هر ساله موظف هستند که قبل از شروع سال مالی جدید یک پیش بینی از عملکرد مالی خود به بورس ارائه کنند که در آن پیش بینی، براساس عملکرد گذشته شرکت و همچنین نظر مدیران و کارشناسان شرکت یک EPS برای سال مالی پیش روی شرکت پیش بینی می شود.

به این EPS به اصطلاح EPS پیش بینی شده گفته می شود.این EPS یک پیش بینی است که هنوز محقق نشده است.

EPS  پیش­بینی شده همان سودی است که در سایت tsetmc.com به عنوان عدد روبروی EPS شرکتها مشاهده می شود. باید توجه داشت که عددی که در سایت tsetmc.com به عنوان EPS یک شرکت مشاهده میشود، فقط پیش بینی آن شرکت از میزان سودی است که در انتهای آن سال بدست خواهد آمد و هیچ قطعیت و تضمینی وجود ندارد که حتما در انتهای سال این مقدار از EPS برای شرکت بدست بیاید.

  • EPS محقق شده

عبارت است از سود هرسهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

این EPS سودی است که یک شرکت توانسته بعد از گذشت یکسال مالی بدست بیاورد.حسابداران و مدیران شرکت بعد از پایان سال مالی شرکت عملکرد واقعی شرکت را بررسی می کنند،بعد از محاسبه درآمدها و هزینه های شرکت،مبلغی را به عنوان سود خالص و نهایی شرکت اعلام می کنند که این سود همان EPS تحقق یافته است.

پس به طور خلاصه می توان گفت EPS پیش بینی شده سودی است که شرکت در ابتدای سال مالی خود پیش بینی می کند در انتهای آن سال به آن سود برسد.EPS تحقق یافته میزان سودی است که شرکت بعد از پایان سال مالی خود به آن می رسد.

  • تعدیل :EPS شرکت‌ها در ابتدای سال مالی EPS خود را پیش‌بینی می‌کنند که به آن EPS پیش‌بینی شده می‌گویند. ولی گاهی این سود کمتر و گاهی بیشتر از پیش‌بینی درمی‌آید.
    تعدیل EPS به این معناست که با بررسی مشخص می‌شود سود پیش‌بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده درآمده است.

DPS چیست

DPS  مخفف dividend per share  است که به معنی میزان سود نقسیمی بین سهامداران است. DPS  بخشی از EPS است. درآمد کل شرکت هیچ گاه تماما بین سهامداران تقسیم نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به عنوان سود انباشته و یا نقدینگی به حساب شرکت وارد می‌شود. شرکت ها در تقسیم سودهای خود سیاست های متفاوتی دارند، بعضی شرکت ها بیشتر سود خود را بین سهامداران پخش می کنند و بخش کوچکی را وارد جریان نقدینگی شرکت می کنند یا بعضی شرکت ها برعکس عمل می کنند. اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد داده می­شود و سپس به تصویب سهامداران می­رسد. زمان پرداخت این سود از زمان اعلام تا 8 ماه بعد از آن است.

DPS  فقط بین سهامدارانی که در زمان تشکیل مجمع فوق العاده سهام شرکت را داشته اند تقسیم می شود، یعنی اگر فردی بعد از تشکیل مجمع سهام شرکت را خریداری کرده باشد به او سودی تعلق نمی گیرد و اگر فردی بعد از تشکیل مجمع سهم خود را فروخته باشد، به او سود تعلق می گیرد.

DPS=EPS – (سود انباشته+اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی)

 

تفاوت EPS و DPS

DPS  در واقع بخشی از EPS است. تفاوت این دو در این است که در بیشتر مواقع با هم برابر نیستند.معمولا مقدار DPS  از EPS شرکت کمتر است. چون شرکتها علاقه دارند بخشی از سود را نزد خود نگهدارند. اما گاهی نیز ممکن است به دلایلی DPS  از EPS بیشتر شود. به عنوان شرکت علاوه بر سود امسال، ازسود انباشته ای که از سال گذشته داشته است نیز مقداری را تقسیم کند. این کار باعث می شود که مقدار DPS  از مقدار EPS بیشتر شود.

   

 

فهرست