بورس کالا پس از اتمام جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه اعلام کرد وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران نگین و زیره سبز  تغییر خواهد کرد.

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی زعفران نگین کاهش و وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز تغییر می کند.

بر همین اساس، پس از اتمام جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه از وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی زعفران نگین مبلغ ۵۰ هزار تومان  آزاد خواهد شد. بنابراین مبلغ وجه تضمین دریافتی برابر با ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد.

همچنین طبق بند ١٠ مشخصات قرارداد آتی زیره سبز در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی زیره سبز و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روز های اخیر، از روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه ۳۴۰ هزار تومان تعیین می شود.

همچنین مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به عنوان وجه تضمین اضافی به مبلغ وجه تضمین اولیه اضافه خواهد شد. در نتیجه وجه تضمین دریافتی برابر با ۶۹۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.

بورس ، آموزشگاه بورس ، آموزش بورس در شیراز ، آموزشگاه شیراز ، تجارت برتر

منبع: بورس پرس

فهرست