به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان در برنامه زنده فرمول یک شبکه یک سیما بیان کرد که موضوع رمز ارز‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است همچنین گفت: وزارت نیرو درباره مصرف انرژی استخراج رمز ارز‌ها فعال شده است و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود. تصمیمی که تا این مرحله گرفته شده این است که انشعابات خانگی، کشاورزی و نظایر آن برای استخراج رمز ارز‌ها مجاز نیستند.

وزیر نیرو افزود: در مورد استخراج رمز ارز‌ها زمان استفاده هم مهم است که باید در ساعاتی انجام شود که جوابگویی به سایر نیاز‌ها با اختلال مواجه نشود.

اردکانیان سپس به موضوع تعرفه برق استخراج کنندگان بیت کوین اشاره کرد و گفـت: آنچه در حال حاضر مطرح است این است که تعرفه برق صادراتی را برای این موضوع لحاظ کنیم.
و برای هر بیت کوین گفته می‌شود 72 هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود این در حالی است که الگوی مصرف یک خانواده در تهران 300 کیلووات است یعنی برای استخراج یک بیت کوین برق معادل مصرف 20 سال یک خانواده نیاز است.

وی گفت: به زودی در دولت پیرامون این موضوع تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

منبع: تسنیم

فهرست