روند مناسبی در تولید کشور ایجاد شده است و نظام بانکی نیز آمادگی دارد از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که تولید کننده هستند و در حال حاضر خط تولید آنها فعال است حمایت های ویژه ای داشته باشد و نظارت کافی بر عملکرد بانکها در این زمینه اعمال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در جریان بازدید از یک واحد صنعتی فعال و دو واحد صنعتی در حال احداث در کرمانشاه گفت: یکی از اقدامات سیستم بانکی در استان کرمانشاه موضوع حمایت از زلزله زدگان بود که در این زمینه بانکها عملکرد مناسبی داشته اند، همچنین در زمینه تولید، علی رغم تحریم های بین المللی شاهد پیشرفت صنعت در بیشتر زمینه ها هستیم.

عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه سیستم بانکی در استان کرمانشاه فعال است و در جهت حمایت از تولید فعالیت می کنند گفت: باید تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و از آنها به عنوان تجربه موفق در خودکفایی بهره برد ضمن آنکه باید به تولیدات داخلی اتکا کرد و صرفاً باید آن بخشهایی را که در کشور قادر به تولید آن نیستیم از خارج وارد کنیم و اعتقاد داریم روند رونق تولید و خودکفایی مناسب و مطلوب است اگرچه نیاز به تلاش بیشتری داریم.

همتی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و یا قطعات واحدهای تولیدی را تامین خواهد کرد.

منبع: انتخاب

بورس ، آموزشگاه بورس ، آموزش بورس در شیراز ، آموزشگاه شیراز ، تجارت برتر

فهرست