معاون برنامه ریزی و توسعه شستا با اعلام گزارش مقبول حسابرسی شده ۱۴۲ شرکت زیرمجموعه از برگزاری یک ماه زودتر مجمع این هلدینگ و در اواخر شهریور اطلاع داد.

جلال بهارستان با بیان این‌که مجامع سالانه شستا معمولا” یک‌ هفته زودتر از مهلت قانونی برگزار شده، گفت: مجمع  سالانه شستا برای تصویب صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 31 خرداد سال جاری یک ماه زودتر از مهلت قانونی و اواخر شهریور برگزار می‌شود .

وی ادامه داد : در برابر گزارش مقبول حسابرسی شده 109 شرکت زیرمجموعه درسال گذشته این متغیر درسال جاری با رشد 31 درصدی به 142 شرکت رسیده است.

بهارستان افزود: برگزاری به موقع مجامع، افزایش کیفیت گزارش‌ها و افزایش گزارش‌های مقبول از مهمترین اقدامات برای برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه شستا در سال جاری بوده است و گزارش‌ توجیهی پروژه‌ها و فزایش سرمایه ها در طول یک‌هفته بررسی، اصلاح و تعیین تکلیف می‌شود.

 

منبع: بورس پرس

فهرست