افزایش سرمایه سازمان خصوصی سازی از محل آزادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات توسط دفتر هیات دولت ابلاغ شد تا این سازمان ۳۱.۸ میلیارد تومانی شود .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی مصوبه 20 شهریور هیئت وزیران مبنی بر موافقت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی ، افزایش سرمایه این سازمان دیروز ابلاغ شد .

به این ترتیب ، سرمایه این سازمان وابسته به وزارت اقتصاد از 28.7 به بیش از 31.8 افزایش یافت که 100 درصد آن متعلق به دولت بوده و تمامی آن پرداخت شده است.

این افزایش سرمایه از محل طرح ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات موضوع جدول شماره 9 قانون بودجه سال  95 کل کشور تأمین شده است.

 

منبع: بورس پرس

 

 

فهرست