شرکت باما در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۴۶۷ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۱۸۴ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش رادیوسهام، شرکت باما با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت باما در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۴۶۷ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۸۴ درصد افزایش داشته است. گزارش حسابرسی شده شرکت باما نسبت به گزارش حسابرسی نشده، رشد یک درصدی را به سبب افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نشان می‌دهد. با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. “کاما” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸۷۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین بر اساس این گزارش، “استمرار فرایند فروش و وصول مطالبات صادراتی با عنایت به شرایط داخلی و بین المللی” از جمله مهم‌ترین اهداف و راهبردهای آتی مدیریت  این شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات عنوان شده است. شرکت باما در خصوص برآورد خود از نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، از افزایش ۲۰ درصدی هزینه خرید لوازم حفاری و استخراج خبر داده است. “کاما” در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر توضیحات ذیل را عنوان کرده است: در رابطه با شرکت ذوب روی اصفهان پذیرش سهام در فرابورس و تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام به عمل آمده است و انتظار می‌رود سهام شرکت مذکور در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در تابلوی فرابورس درج شود. سرمایه‌گذاری در شرکت‌ آلومینیوم المهدی به میزان ۳۴/ ۳ درصد (به مبلغ ۱۰۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال) به دلیل زیان انباشته (در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۵ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال)، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده بر این اساس معادل ۶۷ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش در سال‌های قبل در حساب‌ها در نظر گرفته شده است.

منبع: سنا

منبع: رادیو سهام

فهرست