به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی که حاوی گزیده آمارهای اقتصادی است و روایت‌گر وضعیت اقتصادی در سال 97 است، آمار مربوط به وضعیت مالی و بودجه دولت منتشر نشده است.

این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود.

این درحالی است که در  سنوات قبل، خزانه داری کشور این آمارها را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و این بانک نیز نسبت به درج آمارها در گزیده آمارهای اقتصادی اقدام می کرد.

عدم انتشار آمار مربوط به وضعیت درآمدهای مالی و بودجه دولت در تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که دولت تمایلی به انتشار این آمارها نداشته است.

گفتنی است، از آذرماه سال 97 بانک مرکزی آمارهای اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و … را به دستور دولت منتشر نمی کند.

منبع: تسنیم

فهرست