ماندگاری قیمت دلار در کانال ۱۲ هزار تومان سبب کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نسبت به قیمت فروش صرافی های بانکی شد.

به گزارش خبرانلاین، امروز هر دلار در صرافی‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می شود.

تاوم ماندگاری قیمت دلار در صرافی ها سبب کاهش قابل توجه فاصله قیمت بازار آزاد و صرافی شده است، بررسی‌ها نشان می دهد بعضا دلالان دلار را حتی به قیمت کمتر از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان می‌فروشند. هر دلار در حال حاضر در میدان فردوسی به قیمت ۱۲ هزار و ۷۵۰ فروخته می شود. در عین حال صرافی ها هر دلار را به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می کنند.

قیمت یورو در صرافی ها نیز امروز به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. هر یور توسط صرافی ها به قیمت ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می شود.

منبع : انتخاب

فهرست