سود 1616 ریالی پیش بینی "EPS" شرانول - 1392/02/04

4 ارديبهشت 1392اخبار سایت  

سود 1616 ریالی پیش بینی "EPS" شرانول - 1392/02/04

شرکت نفت ایرانول در نخستین پیش بینی حسابرسی شده سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی 92 با سرمایه یکهزار میلیارد ریال، مبلغ یکهزار و 616 ریال اعلام کرده است.

شرکت نفت ایرانول پیش بینی خالص سایر درآمد(هزینه)های متفرقه برای سال 92 به مبلغ 311 میلیارد ریال (معادل 19 درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ 312 ریال) را عمدتا شامل سود حاصل از فروش دارایی ثابت (ساختمان واقع در خیابان پاسداران) اعلام کرده و همچنین تا کنون پیش بینی سود هر سهم تلفیقی برای سال مالی 92 را اعلام نکرده است.

هیئت‌مدیره شرکت نفت ایرانول درنظر دارد معادل 70 درصد سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

"شرانول" پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 91 را با سرمایه یکهزار میلیارد ریال در آخرین پیش بینی مبلغ یکهزار و 547 ریال اعلام کرده است.

شایان ذکر است، مطابق مفاد بند 4 گزارش حسابرسی صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه 91، شرکت بابت سالهای 86 لغایت 89 مبلغ 141 میلیارد ریال کسری ذخیره مالیات عملکرد دارد که به دلیل اعتراض مالیاتی تاکنون تعیین تکلیف نشده است، همچنین مطابق مفاد بند 6 همین گزارش ، شرکت در تاریخ 31 شهریور91 دارای مطالبات سنواتی و راکد به مبلغ حدود 221 میلیارد ریال است که ظاهراً پیگیری های شرکت در خصوص وصول آنها به نتیجه نهایی نرسیده است.

در پایان خاطر نشان می شود، شرکت دارای سرمایه گذاری بلند مدت در 100 درصد سهام شرکت روانکاران احیاء سپاهان است و صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت فرعی مذکور ارائه نشده و شرکت نیز صورت های مالی تلفیقی در مقطع 6 ماهه 91 ارائه نکرده است .

صفحات سایت: