نخستین EPS پتروشیمی خارک، هر سهم 3681 ریال - 1391/12/28

28 اسفند 1391اخبار سایت  

 نخستین EPS پتروشیمی خارک، هر سهم 3681 ریال - 1391/12/28

شرکت پتروشیمی خارک در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را مبلغ3681 ریال اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) شرکت پتروشیمی خارک در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه یک میلیارد ریال مبلغ 3681 ریال اعلام کرده است.

"شخارک" اعلام کرده است، هیئت مدیره تصمیم دارد 75 درصد سود خالص سال مالی 92 را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی مزبور پیشنهاد کند.

بر اساس این گزارش نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 به صورت حسابرسی شده 3467 ریال و  آخرین پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی خارک در سال 91، مبلغ 5198 ریال اعلام شده است که این سود در مقاسه با نخستین پیش بینی سود سال مالی 92 کاهش 29 درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش  همچنین حسابرس عنوان کرده "نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش صادراتی پیش بینی شده شرکت برای سال مالی آتی، وفق نرخ ارز بازار مبادله ای و معادل 24 هزار و 600 ریال به ازای هر دلار فرض شده است.

قابل توجه است سود ناشی از تسعیر ارز طی سال 91 به صورت حسابرسی نشده، با میانگین نرخ ارز19 هزا ر و 500 ریالی به ازای هر دلار، بالغ بر مبلغ 1 هزار و 600 میلیارد ریال شده است و همچنین تبدیل ارز صادراتی در سایر بازارهای مالی و با سایر نرخ ها، میسر است.

  منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه

صفحات سایت: